Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2007

OOP v PHP5 díl.6 - viditelnost a klíčová slova

Pokud budeme mluvit o objektech jako o zapouzdřených componentách, musíme nějakým způsobem zajistit, aby daná komponenta poskytovala jen to, co skutečně má. Pokud bychom ignorovali viditelnost jako takovou, vznikl by nám mezi jednotlivými třídami chaos, který by zapříčinil nepoužitelnost.

Vezmu to pěkne od začátku, mám atributy třídy a metody třídy. Obě tyto vlastnosti každého objektu mají volitelnou viditelnost, která je rozdělena do tří úrovní:

public
protected
private


Public
Jakákoli vlastnost objektu nastavená viditelností public mi umožňuje říci, že: "každý má právo k této vlastnosti přistupovat".

Protected
Narozdíl od public, má protected omezení jen na viditelnost v samotné třídě a třídách, které jsou potomkem.

Private
K vlastnostem označeným jako private může přistupovat pouze a jedině vlastní třída.

Když jsem v minulých dílech tvrdil, že atributy třídy by měly být označeny vždy jako private, neříkal jsem úplně pravdu. Při tvorbě vlastních tříd se dost často setkáme s problé…

PHP & Java: SHA-1

Při vývoji javovské aplikace jsem narazil na problém autentifikace uživatelů. Problém spočíval v tom, že mám tabulku uživatelů, která obsahuje hash hesla, který je hashován pomocí PHP.

echo sha1(sha1("heslo"));

Čekal jsem, že v Java API naleznu podobnou metodu na hash Stringu, bohužel jsem hledal marně :)

Jelikož jsem si nevěděl rady, poprosil jsem na konferenci na java.cz o malou pomoc. Po odpovědi obsahující link, na tvorbu hashe ze Stringu, jsem moc moudrý nebyl :(
Potom jsem dostal ovšem odpověď v podobě třídy, kterou jsem nakonec po své úpravě byl schopen aplikovat.

package org.dostal.dochazka.crypt;

import java.security.MessageDigest;
/**
* Statické metody pro výpočet hash
*
* @author Ales Dostal;
*/
public class HashUtil {

public static final String HASH_TYPE = "SHA-1";

/**
* konstruktor
*/
private HashUtil() {}

/**
* vypocita SHA-1 hashovaci klic z byte[] a vrati jej jako HEXa retezec
*
* @param pass heslo ve String
* @return H…

OOP v PHP 5 - teorie dědičnosti a ORM

Když se vrátím na začátek, kde jsem tvrdil, že objekty jsou jakýsi obal nad procedurálním kódem, tak se musím zamyslet nad tím, jak umožnit, abych nemusel stále dokola zabalovat jednu a tu samou věc. Třídy bych měl vždy navrhovat tak, aby obsahovali jen to nejnutnější a nebyly zbytečně vázany na jiné třídy. Navíc třídy by něměli obsahovat pevnou vazbu na třídy, které jsou navrženy v jiných úrovních.

Příklad:
Do třídy pro zobrazení stromové struktury nebudu cpát třídu, která mi vrací data stromu. Raději ve třídě stromu napíši metodu, která bude umět přijmout data a zobrazit je. Na získání dat vytvořím jinou třídu.
Když budu později potřebovat zobrazit strom s jinými daty, prostě použiji již hotovou třídu stromu, která přijímá data.


Tím dokážu vytvořit znovupoužitelný kód. K tomu, abych mohl takto tvořit třídy, ale musím znát všechny možnosti objektů. Nyní se vratím k další možnosti objektů a tou je dědičnost.

Dědičnost je vlastnost, která mi umožňuje rozšířit třídu a pozměnit její chování…

Proč jsem tolik nadšený z Javy?

Jako každý správný programátor jsem i já velice líný člověk. Ano, přehnanou pílí z Vás programátor nikdy nebude. Důvodem není to, že by programování byla jednoduchá věc, kterou se stačí naučit a pak jen aplikovat, ale proto, že hledáte stále lepší a lepší řešení, které by Vám usnadnilo další vývoj.

Když to převedu do praxe:
Představte si, že vedle sebe posadíte 10 lidí (kteří mají základní znalosti s prací na PC) a dáte jim za úkol napsat v Excelu čísla od 1 do 30. První skupina lidí si sedne a začne psát čísla od 1 do 30. Možná budou i rychlejší, jelikož nemusí nad ničím přemýšlet. Druhá skupina lidí si řekne, že je to moc práce a začne hledat způsob, jak si práci usnadnit. I když zadaný úkol nestihnou v časovém limitu, budou jistě produktivnější. Jen si představte, že byste po těch pracovitých lidech chtěli, aby Vám napsali čísla od 5 do 1000. Kdo myslíte, že poté zvítězí? :)


Tímto příkladem jsem chtěl jen nastínit, že programování není o velké dřině, ale o neustálém přemýšlení nad tí…